bee

111 tekstów – auto­rem jest bee.

In­te­ligen­cja nie idzie w parze z wyglądem.. no chy­ba, że jest się ko­bietą.


Tak trochę feministycznie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 11 lipca 2012, 16:11

Na lis­ty miłos­ne cze­ka się najdłużej. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 4 lipca 2012, 18:19

nad wyraz

Mój mężczyz­na jest nad wy­raz ro­man­tyczny.
Je­go oczy są nad wy­raz piękne, a us­ta nad wy­raz de­likat­ne.
Swoimi ręko­ma kreuje nad wy­raz mądre myśli i nad wy­raz czułe ges­ty.
A naj­piękniej­sze w nim jest to, że kocha nad wy­raz prze­ciętną kobietę.
 

erotyk
zebrał 2 fiszki • 13 maja 2012, 14:43

Swój wiek bu­duje na doświad­cze­niach, a nie na mi­nionych latach. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 30 kwietnia 2012, 00:34

Nie po­win­no się niszczyć przyszłości lecz stop­niowo z nią oswajać. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 6 kwietnia 2012, 23:05

Można żyć sa­memu, ale po co so­bie ut­rudniać życie? 

myśl
zebrała 26 fiszek • 15 marca 2012, 17:54

Po­wie­rzyłam swo­je uczu­cia to­bie, mam nadzieję, że zap­ro­cen­tują one w no­we doświadczenia. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 7 marca 2012, 23:01

przyjdź

Proszę o ka­pelusz w lato,
płaszcz w je­sien­ny deszcz,
ręka­wiczki na zmarznięte dłonie.
A wiosną po pros­tu przyjdź w mo­je roz­chy­lone ra­miona.
Na­karm mnie sobą
bądź ze mną
zaopiekuj się mną
żyj ze mną. 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 28 lutego 2012, 20:14

Us­ta, które nig­dy nie całowały, nie mogą opo­wiadać o sma­ku miłości. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 16 lutego 2012, 17:00

O marze­niach się nie mówi, marze­nia się spełnia. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 3 lutego 2012, 13:50

bee

Nie ma kobiet niezrozumiałych, są tylko niedomyślni mężczyźni.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność